Katolsk tradition – ett värn mot s.k. gender mainstreaming

Sedan 1960-talet har begrepp som man och kvinna, kärlek, äktenskap, far och mor och familj blivit alltmer ifrågasatta och urvattnade. Numera uppfattas dessa begrepp ofta på ett så förvanskat sätt att de inte går att känna igen. Det hävdas att människans kön inte avgörs av biologin utan av samhället. Skillnader mellan manligt och kvinnligt beteende uppges endast handla om olika ”roller” som människor har blivit tränade att spela. Med det påstått goda syftet att övervinna samhällets ”ojämställda behandling” av män och kvinnor utnyttjas massmediernas alla resurser för att intala oss att varje skillnad mellan män och kvinnor, oavsett av vilket slag, måste utplånas. Det engelska namnet på detta feministiska handlingsprogram är gender mainstreaming och programmet har antagits av FN, EU, andra internationella organ och även av den svenska regeringen. På svenska kallas det för jämställdhetsintegrering.

Denna typ av feministisk propaganda har fått en sådan utbredning i alla medier att det knappast är möjligt att förbli opåverkad av den. Påståendet att män och kvinnor inte bara har lika värdighet utan också är lika har idag accepterats i det närmaste helt utan något ifrågasättande. Detta har resulterat i att nutidens män och kvinnor håller på att bli, eller redan har blivit, sorgligt osäkra om sin identitet och specifika natur och därmed också om sina mål och syften i livet. De kan inte längre orientera sig i ett samhällsklimat som präglas av ett sådant godtycke och en sådan konturlöshet och obestämdhet. De saknar orienteringskurs eftersom det inte längre finns några normer eller måttstockar som de kan förhålla sig till när de funderar över vad de ska göra och hur de ska leva, hur de ska utveckla sin karaktär och sina personliga talanger, hur de ska se ut.

Gentemot allt detta säger oss Katolska kyrkans tradition att mannen och kvinnan har samma värdighet men olika kallelser. Det finns sanna och giltiga normer för deras handlingar, normer som förblir sanna och giltiga genom alla århundraden. Dessa normer har sitt ursprung i skönheten och godheten hos den plan som Gud genomförde när han skapade människorna som män eller kvinnor. Mannen och kvinnan och deras kärlek kan finna sin lycka och fullkomning först när mannen och kvinnan fullkomnar sig själva genom att förverkliga sin egenart och särskiljande natur som just man eller kvinna.