Maria – Guds Moder och vår Moder

Vi har tidigare talat om den kärlek som Jesus Kristus, när han utgöt sitt blod på korset, lät strömma fram över alla människor från sitt heliga hjärta. Jesus älskar var och en av oss med en unik kärlek och genom den kärleken förtjänade Han på korset åt varje människa allt det goda som hon någonsin kommer att äga, allt som hon behöver för sin själs eviga lycka. Genom de förtjänster som Jesus vann åt oss på korset upprättade Han den underbara förlikning mellan Guds rättvisa och Guds barmhärtighet som det kristna budskapet handlar om. Därigenom återställde Han på ett fullkomligt sätt vänskapen mellan Gud och människan.

Bibeln berättar för oss hur Jesus under sin kvalfulla dödsångest, bara några ögonblick innan han utandades sitt sista andetag, såg på sin Moder Maria och talade till henne. Han visade henne sin älsklingslärjunge Johannes, som stod bredvid, och sade till henne: ”se, din son!” (Joh. 19:25-26). Dessa hemlighetsfulla ord rörde Maria i hennes innersta och gjorde ett djupt avtryck i hennes själ. Från den stunden förstod hon att hon hade blivit Moder till varje kristen. Var och en som likt den helige Johannes är en lärjunge till Jesus blir också ett barn till Maria. I hennes ögon är vi då ett och detsamma som Johannes.

Jesus anförtrodde oss åt sin heliga Moder just i det ögonblick då Han själv bevisade oss sin största kärlek. Därigenom förstod Maria att det var Jesu önskan att hon skulle vaka över våra liv och vår eviga lycka med en lika stor kärlek och omsorg. Liksom en öm och kärleksfull jordisk mor gör allt för sina barn kommer därför Maria att göra allt för oss. Hon hör oss på samma sätt som en jordisk mor hör sina barn. Och om det skulle ligga i Guds plan att vi måste drabbas av lidanden och vedermödor så kommer Maria likt en jordisk mor att veta hur hon ska lindra våra smärtor och underlätta vår möda. Maria innehar outsinliga källor av hjälp och vill stå oss bi i all upptänklig nöd, både när det gäller vår kropp och vår själ.

Maria har fått en moders nåd att hjälpa oss och äger också det som en jordisk mor ibland saknar, själva makten att hjälpa. Det är Jesus Kristus som innehar herraväldet över hela världsalltet. Han har fått makten att utöva Guds rättvisa och Guds barmhärtighet över alla människor. Rättvisans makt har Jesus själv behållit, men den gudomliga barmhärtighetens makt har Han överlämnat till sin heliga Moder. Jesu vilja är att all nåd som Han beviljar människan ska strömma genom Marias händer.

Därför är det oändligt trösterikt att veta att Maria med en mors kärlek alltid är beredd att skänka oss barmhärtighet och lindra våra lidanden. Hon kräver aldrig straff för våra synder. Om vi förbryter oss mot Gud utverkar hon förlåtelse och öppnar åt oss djupen till Guds barmhärtighet. Ingen människa som tar sin tillflykt till Maria kan därför gå förlorad.

Det är bara med Marias hjälp som en människa mitt i världens vimmel och lidelser kan fångas upp av Guds nåd och besluta sig för att följa Jesus. Och därefter är det Maria som hjälper henne att överkomma de stora hinder som skiljer världen från Guds väg. Det är Maria som återför henne på den rätta vägen och som bevarar henne från att ängsligt och försagt blicka tillbaka.

Vår tillit till Maria bör vara så stor som det bara är möjligt, eftersom Maria inte kan annat än att vara barmhärtig. S:t Bernhard av Clairvaux säger: ”Maria ser inte till om den som anropar henne är rättfärdig eller syndig – hon hjälper alla som ber henne”. Marias enda önskan är att skänka liv och sann lycka och att rädda så många syndare som möjligt från avgrunden.

Jesus och Maria är oskiljaktiga. Det var genom jungfru Maria och hennes medverkan i Guds plan som Jesus kunde bli människa och komma till jorden. Därför kan man bara gå till Jesus genom Maria och man inte finna Maria utan att samtidigt också komma till Jesus. Låt oss därför likt den helige Johannes älska Jesus och Maria över allt annat. Låt oss vaka över våra tankar och våra sinnen så att inget befläckar vår själs renhet, så att inget finns i vår själ som skulle kunna skada Marias jungfruliga ögon. Låt oss alltid med förtroende ta vår tillflykt till Maria så att vi i livet och i döden får erfara hennes moderskärlek och underbara hjälp.