Vem är Jesus Kristus?

Jesus och S:t Johannes

Den kristnes liv, både här på jorden och i det efterkommande, består i att vara förenad med Jesus Kristus och att delta i Hans gudomliga liv. Men vem är då Jesus Kristus och hur ska vi göra för att sätta Honom i mitten av vårt liv, våra tankar och vårt hjärta? Ett av de bästa sätten är att meditera över de verser ur aposteln Johannes evangelium (Joh. 1:1-14) som prästen läser i slutet av varje helig Mässa. S:t Johannes var den apostel som stod närmast Jesus, som var älskad av Jesus på ett särskilt sätt. I detta företal, prolog, till sitt evangelium uppenbarar S:t Johannes den verkliga, djupa och mycket sköna sanningen om Jesus Kristus. De första verserna lyder:

I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Det var i begynnelsen hos Gud. Allt är gjort genom det, och det förutan är intet gjort, som är gjort. I det var livet, och livet var människornas ljus.

Jesus är Guds Son och har varit till före sin moder Maria. Han var till i begynnelsen, i världens och tidens början. Guds Son kallas för Ordet (Logos på grekiska), Faderns Ord. Detta beror på att Sonen föds av Gud Fadern genom Faderns tanke, genom det invärtes Ord som Fadern talar till sig själv, i sitt inre. Ordet, Guds Son, var hos Gud från evighet. Ordet var nära Gud och på samma gång var Han Gud. Det finns alltså både en åtskillnad och en enhet mellan Ordet (Gud Sonen) och Gud (Gud Fadern).

I Gamla testamentet i Bibeln kallas Guds Son för Guds Vishet (t.ex. i Ords. 8:1 ff). Skapelsen av världen uppenbarar Guds visdom och därför betonar S:t Johannes särskilt att hela skapelseverket har skett genom Ordet, Guds Son. Ordet är också grunden till allt naturligt och övernaturligt liv här i världen. Allt intellektuellt och andligt liv i oss kommer från Ordet. Livet är liksom en oavbruten kommunikation av det ljus som är i Gud, en kommunikation av Guds oändliga fullkomlighet. Detta ljus kommer till oss och upplyser våra sinnen genom Ordets förmedling. Även vårt förnufts naturliga ljus är ett deltagande i det gudomliga ljus som är Ordet. Utan Ordets ljus skulle vi vara oförmögna att bilda det minsta lilla intellektuella begrepp, vi skulle inte kunna resonera eller formulera en idé. Alla sanningar som vårt intellekt studerar, förstår eller formulerar kommer till oss genom att Ordet upplyser oss. Detta ljus är alltså något helt underbart! Men evangelietexten fortsätter:

Och ljuset lyser i mörkret, men mörkret begrep det inte. En man var sänd av Gud vid namn Johannes [döparen]. Denne kom till ett vittnesbörd för att vittna om ljuset, på det att alla skulle tro genom honom. Inte var han ljuset, men han skulle vittna om ljuset. Detta var det sanna ljuset, som upplyser varje människa, vilken kommer i denna värld. Det var i världen, och världen är gjord genom det; men världen kände honom inte. Han kom till sitt eget, och hans egna mottog honom inte.

Ljuset gavs till människorna först och främst för att de skulle kunna lära känna den högsta Sanningen, Godheten och Skönheten, för att de skulle kunna lära känna Gud. Ljuset lyser i mörkret, i både det intellektuella och det andliga mörkret. Men människorna ville inte förstå ljuset. Det är förfärligt att tänka sig att allt det som Gud har gjort för oss skulle kunna vara förgäves. Det är en skrämmande situation som S:t Johannes beskriver. Men det är en situation som inte ens Gud kan göra något åt eftersom det är människan själv som vägrar att känna igen Ordet, som inte vill känna igen sin egen Skapare, som väljer att inte ta emot det ljus som Gud har sänt särskilt till henne.

Men åt alla dem, som mottog honom, gav han makt att bli Guds barn, dem som tror på hans namn, vilka är födda inte av blod, inte heller av köttets vilja eller av mannens vilja, utan av Gud.

Eftersom människan är skapad av Gud har hon redan därigenom i viss utsträckning del av Guds naturliga ljus. Men Gud har också givit människan makten att bli det som våra första föräldrar Adam och Eva var i paradiset före syndafallet, makten att bli Guds barn. Att vara Guds barn och därigenom ha del av Hans övernaturliga ljus är något oändligt mycket högre än att vara en skapad varelse. Detta gudomliga barnaskap kommer inte från kött och blod utan från Guds nåd. Återfödelsen till att bli Guds barn fullbordas i dopet och bevaras genom en levande tro på det ljus som Johannes döparen vittnade om, på Jesus, Guds Ord och Son.

Och Ordet vart kött och bodde bland oss; och vi såg hans härlighet, en härlighet såsom den av Fadern enfödde har, full av nåd och sanning.

Guds Ord blev människa. Ordet som var från begynnelsen tog på sig en mänsklig själ och en mänsklig kropp. Genom sitt heliga liv, genom sin lära och sina underverk har Jesus Kristus verkligen visat oss att Han är Faderns enfödde Son, och därigenom också alla änglars och alla människors konung.

Så slutar S:t Johannes mäktiga företal om Ordets, Guds Sons, ankomst till världen, och om det gudomliga barnaskapet för alla dem som tar emot Honom.