Boktips och mässtider

Vi får ibland frågor om lämplig litteratur för fördjupning på olika områden och också frågor om var man kan hitta en traditionell katolsk Mässa att gå till. Här tänkte vi därför ta upp böcker som kan rekommenderas till dem som vill veta mer om den traditionella katolska tron och läran. Längst ned på sidan finns länkar till information om traditionella katolska Mässor (dvs. Mässan på latin enligt 1962 års Romerska missale) på olika platser i Sverige.

 

Böcker som varje katolik behöver

Introduktion till den katolska tron (finns även här på Philotheabloggen):
Katolsk katekes för det apostoliska vikariatet i Sverige; nytryck av andra upplagan från 1937, Svenska Katolska Akademien, 2015

Klassisk svensk bön- och andaktsbok:
Oremus; nytryck av tredje upplagan från 1940, Svenska Katolska Akademien, 2016 (upplagor senare än 1964 är kraftigt omarbetade och saknar många traditionella böner)

Den traditionella Mässans texter på latin med svensk översättning och introduktion:
Latinskt-svenskt missale för sön- och helgdagar; nytryck av utgåvan från 1934, Svenska Katolska Akademien, 2016

Katolsk översättning av Nya Testamentet med kommentarer:
Vår Herres Jesu Kristi Nya Testamente från Vulgatan öfversatt af J. P. E. Benelius; nytryck av utgåvan från 1895, Svenska Katolska Akademien, 2015

 

Böcker om helgon och ett katolskt liv

En andlig vägledning som räcker hela livet, sägs vara den kristna bok som är mest läst efter Bibeln:
Om Kristi efterföljelse; Thomas á Kempis, Catholica, 2010

Praktiska råd om hur man lever ett moraliskt gott liv som är hängivet åt Gud:
Filotea: En vägledning till andligt liv; S:t Frans av Sales, Artos, 2012 (finns förstås även i engelska utgåvor, t.ex. Philothea or An Introduction to the Devout Life; Tan Books, 2010)

Om att älska Gud och följa Hans vilja:
Uniformity with God’s Will; St. Alphonsus de Liguori (finns i flera utgåvor)

Om att besöka Kristus i det heliga Sakramentet där Han är närvarande i kyrkan:
Visits to the Blessed Sacrament; St. Alphonsus de Liguori, Tan Books, 2012

Klassiskt verk om rosenkransens betydelse:
The Secret of the Rosary; St. Louis de Montfort (finns i flera utgåvor)

Bok om bönen skriven av ett av Kyrkans största helgon, en karmelitnunna med djup erfarenhet av kontemplativ bön:
Fullkomlighetens väg; S:ta Teresa av Avila, Karmeliterna, 1990

Biografi över en dominikansk mystiker, välkänd och älskad för sin visdom och helighet:
Katarina av Siena; Sigrid Undset, Artos, 2011

Biografi över den fattige pojken som blev en av Kyrkans viktigaste och heligaste påvar:
Saint Pius X: Restorer of the Church; Yves Chiron, Angelus Press, 2002

Lång men fängslande biografi över missionsbiskopen i Afrika som räddade den traditionella katolska Mässan:
Marcel Lefebvre: The Biography; Biskop Bernard Tissier de Mallerais, Angelus Press, 2004

Biografi över en ung missionspräst som blev martyr i Kina på 1800-talet, innehåller många gripande och lärorika autentiska brev:
A Modern Martyr: The Life of St. Théophane Venard; reviderad av James A. Walsh, Angelus Press, 2009

Spänningsfylld bok om en franciskanbroder och prästseminarist som rekryterades till Waffen-SS under nationalsocialismen i Tyskland:
Genom dödsskuggans dal: En sann historia; Gereon Goldmann, Catholica, 2010

En studie av orsakerna till dagens kulturella situation, men också en hjälp till att återupptäcka och själv börja leva den kristna, västerländska kulturen:
The Death of Christian Culture och The Restoration of Christian Culture; John Senior, IHS Press, 2008

 

Böcker om mannen, kvinnan och familjen

Hur man lever ett katolskt familjeliv i det nutida samhället:
Advice for Successful Families: The Christian Family Today; F. Alain Delagneau, Angelus Press, 2013

En komplett utbildning om äktenskap och familj med många praktiska råd:
Dear Newlyweds: Pope Pius XII Speaks to Married Couples; tal av påven Pius XII, Sarto House, 2007

Meditationer som vi önskar att varje kvinna fick möjlighet att ta del av:
The Nature, Dignity, and Mission of Woman; F. Karl Stehlin, Angelus Press, 2013

Hur kvinnor kan skapa ett lyckligt hem:
The Valiant Woman; Conferences for Women; Biskop Landriot, Loreto Publications, 2005

 

Böcker om katolsk tro, filosofi och liturgi

Den stora Romerska katekesen, ursprunget till alla senare katekeser:
The Catechism of the Council of Trent; stadfäst av påven Pius V år 1566 (finns i flera utgåvor, en engelsk översättning som kan rekommenderas är av John A. McHugh och Charles J. Callan, 1923)

En introduktion till S:t Thomas av Aquinos filosofi som också förklarar varför den thomistiska filosofin fortfarande är relevant:
Aquinas: A Beginner’s Guide; Edward Feser, Oneworld Publications, 2009

S:t Thomas av Aquinos filosofi förklarad för lekmän:
Catechism of the Summa Theologica of Saint Thomas Aquinas: For the Use of the Faithful; F. Thomas Pègues OP, 1922 (finns i flera nyutgåvor)

Meditationer över de olika delarna av den traditionella Mässan (samt en analys av den nya från 1960-talet):
The Mass of All Time; Ärkebiskop Marcel Lefebvre, Angelus Press, 2007

Personliga berättelser från människor som funnit eller återfunnit den traditionella Mässan:
Love in the Ruins: Modern Catholics in Search of the Ancient Faith; ed. Anne M. Larson, Angelus Press, 2009

 

Traditionella katolska Mässor

Kristus Konungens Institut, Stockholm

Kristus Konungens Institut, Lund, samt församlingsmässor på olika orter