Om bloggen

Den som lever i Sverige idag kan se hur det svenska samhället håller på att bli alltmer utarmat när det gäller de delar av livet som verkligen är viktiga. Både män och kvinnor håller mer och mer på att avlägsna sig från den naturliga ordning som Gud har inrättat i skapelsen och som därför är den enda ordning som kan ge oss en sann lycka och mening. De moralregler som följer av den naturliga lagen uppfattas numera ofta, även av katoliker, som en sorts förlegade tabuföreskrifter vilka människan blir lyckligast om hon kan ”frigöra sig” ifrån. Denna utveckling har gått längst när det gäller uppfattningen om familjen, om mannen och kvinnan och deras relation till varandra och till barnen. Ofta har utvecklingen skett i namnet av kvinnans ”frigörelse”. Men i själva verket har kvinnan inte alls blivit fri utan är tvärtom förtryckt och förd bakom ljuset av olika ideologier, framför allt liberalistiska och feministiska sådana, som står i strid med hennes egen natur och möjlighet att bli lycklig.

Katolsk tradition, filosofi och kultur

Genom Philotheabloggen har vi försökt återupptäcka den traditionella katolska uppfattningen om människans natur, om familjen och samhället och framför allt om Gud och hans lag. När människan som idag har glömt bort de eviga sanningarna kan svaret inte vara att hitta på nya idéer som kanske kan kännas behagliga för stunden. Det enda meningsfulla svaret är i stället det som står att finna i Katolska kyrkans traditionella, oföränderliga visdom. Här finns en värdefull skatt som vi har låtit gå förlorad men som vi ändå är i sådant desperat behov av om vi ska kunna återupprätta ett gott och lyckligt samhälle, med början hos oss själva och våra familjer.

Mot liberalism och feminism

Framför allt är det olika liberalistiska och feministiska ideologier som har förblindat både män och kvinnor och fått dem att tro att det moderna, liberala samhället utgör ett framsteg för mänskligheten, särskilt för kvinnor. Men målet för liberalismen och feminismen har i stället varit att bryta ner de samhällsinstitutioner som är nödvändiga för människan och till och med att utplåna den mänskliga natur som Gud har givit oss. Ytterst handlar det om att människan har velat sätta sig i Guds ställe och göra sig själv till Gud. Men en sådan strävan att göra uppror mot själva verkligheten, och mot Gud som har skapat den, kan aldrig leda till ett lyckligt slut.

Philothea

Philothea betyder ”den som älskar Gud” och är också titeln på en välkänd bok av S:t Frans av Sales (1567-1622). Boken Philothea är en vägledning till ett liv som är moraliskt gott och hängivet åt Gud. Texterna i boken var ursprungligen skrivna till en verklig kvinna. När det bestämdes att texterna skulle ges ut i bokform valde S:t Frans ett symboliskt namn som kunde passa för alla läsare. Den verkliga Philothea hade en hög samhällsställning och levde mitt i världen. S:t Frans förklarar att det är en villfarelse att tro att sann fromhet, dvs. hängivenhet till Gud, skulle vara oförenlig med vissa uppgifter och positioner i samhället och i livet.

S:t Frans av Sales helgonförklarades år 1665 och upphöjdes till kyrkolärare år 1877. Påven Pius XI utnämnde honom till skyddshelgon för författare och journalister och uttalade därvid sin önskan att boken Philothea skulle läsas av alla så att sann fromhet kunde börja blomstra överallt igen. Philothea är översatt till svenska med titeln Filotea – En vägledning till andligt liv.

Vi avslutar med ett utdrag ur Philothea där S:t Frans tar hjälp av en händelse i Bibeln (4 Mos. kap. 13-14) för att ge Philothea mod att påbörja ett liv hängivet åt Gud:

De som ville hindra israeliterna från att gå in i det land som Gud hade utlovat beskrev det som ett land som uppslukade sina invånare, ett land där luften var så osund att det inte gick att leva någon längre tid och där människorna var jättar som skulle krossa israeliterna som om de vore gräshoppor. Kära Philothea, just på det sättet baktalar världen det liv som är hängivet åt Gud. Man föreställer sig att människor som lever ett sådant liv är olyckliga, dystra och otrevliga och att den katolska tron frambringar deprimerade och asociala människor. Men på samma sätt som Josua och Kaleb försäkrade att det utlovade landet var ett gott och vackert land som det skulle bli lätt och behagligt för israeliterna att ta i besittning, på samma sätt försäkrar oss den helige Ande genom alla helgonen, och Vår Herre Jesus Kristus själv, att det liv som är hängivet åt Gud är ett underbart, ljuvligt och lyckligt liv.