Den skapande människan

När en människa gläder sig över det sköna, levande och livgivande i Guds skapelse, över en blomma, ett djur eller en fågel, eller över solens ljus, eller kanske över en av människans egna sysselsättningar, vill hon gärna dela denna glädje med andra. Hon vill omvandla den ordlösa abstraktion som hon har i sitt inre och ge den en konkret och synlig form och färg. De människor som ser hennes verk ger sitt gensvar när de i sin tur gläder sig över det som hon har skapat.

Därför älskar vi gamla handgjorda saker, som möbler eller tyger, och vill röra vid dem med händerna. Det är vårt gensvar till den som har skapat dem, till den människa som kanske är död sedan länge men vars liv kommer till oss genom det skapade. Läs mer