Traditionell katolsk katekes

 
 

KATOLSK KATEKES

FÖR DET APOSTOLISKA VIKARIATET I SVERIGE

MED BISKOPLIGT GODKÄNNANDE
KATOLSKA BOKFÖRLAGET, STOCKHOLM (1946)

 
 

Innehåll

Inledning
Biskopligt förord
De viktigaste bönerna
Det latinska kyrkospråkets vanligaste ord och uttryck

Första huvudstycket: Tron
Den apostoliska trosbekännelsen
Om tron
1:a trosartikeln: Gud och hans egenskaper
   Den treenige Guden
   Skapelsen
2:a-7:e trosartikeln: Jesus Kristus, Guds Son
   Kristi liv och lidande
   Kristi uppståndelse och härlighet
8:e trosartikeln: Den Helige Ande
9:e trosartikeln: Kyrkan. Hennes instiftelse
   Kyrkan. Hennes författning
   Kyrkan. Hennes bestämmelse
   Kyrkans egenskaper
   De heligas samfund
10:e trosartikeln: Syndernas förlåtelse
11:e trosartikeln: Köttets uppståndelse
12:e trosartikeln: Det eviga livet: Himmelen och helvetet

Andra huvudstycket: Budorden
Tio Guds bud
1:a Guds bud: Tro, hopp och kärlek
   Tillbedjan
   Helgonens vördande
2:a Guds bud: Guds heliga namn, edgång, heligt löfte
3:e Guds bud: Söndagshelgande
4:e Guds bud: Vördnad mot föräldrar
   Aktning för överordnade
5:e Guds bud: Kristlig självkärlek och kärlek till nästan
6:e och 9:e Guds bud: Blygsamhet och kyskhet
7:e och 10:e Guds bud: Egen och främmande egendom
8:e Guds bud: Sannfärdighet
   Vår nästas heder
Det förnämsta budet: Om kärleken
Kyrkans 5 bud
Kristlig levnadsvandel

Tredje huvudstycket: Nådemedlen
Nåden
De heliga sakramenten
Dopet
Bekräftelsen (konfirmationen)
Altarets allraheligaste sakrament
Botens sakrament
Avlaten
Sista smörjelsen
Prästvigningen
Äktenskapets sakrament
Sakramentalierna
Bönen
Fader vår
Hell dig Maria
Processioner, vallfärder och brödraskap
Kristlig dags- och levnadsordning